Våre tjenester

Avtaler og betingelser.

På denne nettsiden finnes standard betingelser for noen av Fiskerikompetanse sine avtaleforhold. Disse gjelder der kunden og Fiskerikompetanse har inngått avtale som viser til nettopp disse dokumentene. Dokumentene kan fritt skrives ut ved behov.

Vilkår

Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag fra 01.01.2023

Avtale

Databehandleravtale fra 01.01.2023

Våre tjenester