about

Maritimt management med hovedfokus på fiskeri.

På bakgrunn av 30 år lang erfaring tilbyr vi løsninger for helhetlig styring av fiskebåter, for ditt rederi. Vi jobber for å opprette et godt samarbeid med våre kunder for å etablere sterke og lange kundeforhold.

Fiskerikompetanse ble stiftet 31. mai 1989 og har i dag fire ansatte hvor tre er autoriserte regnskapsførere. Vi har lang erfaring og gode referanser å vise til. Vi er et maritimt management firma med hovedvekt på fiskeri. Under management av fartøy ligger regnskap, økonomi, lønn, lott og hyreoppgjør, bemanning, driftsplanlegging og salg av fisk.

Våre kontortider er kl. 08.00-15.30 mandag til fredag, men vi er tilgjengelig for våre klienter 24 timer i døgnet.

Ta kontakt for ytterligere informasjon!

about
Våre tjenester

Våre tjenester.

Fiskerikompetanse AS har som hovedoppgave å stå for daglig drift og økonomisk styring av fiskebåter. Vi har i dag management avtaler for frysetrålere, linebåter og brønnbåter. Se referanser for mer informasjon om våre avtaler.

Vi ser på helhetlig styring som nøkkelen til suksessfylt drift av fiskebåter. I samarbeid med reder tar vi på oss ansvaret for:

Daglig ledelse

Her inngår oppgaver som kontakt med fartøy, bestemme hvor og hva fartøyet skal fiske, lossing, valg av emballasje etc.

Teknisk vedlikehold

Vi utfører planlegging av verkstedsopphold og bestilling av service.

Planlegging av driftsopplegg

I samarbeid med fartøyet legger vi en plan for hele året som omfatter blant annet når de skal fiske, hvilken fisk som skal fiskes og oppsett for turskifte.

Hyring av mannskaper

Vi tilbyr bemanningstjenester hvor vi behandler jobbsøknader for ulike stillinger på fartøyet.

Økonomisk styring

Herunder finansiering og kontakt med finansinstitusjoner.

Lott- og hyreoppgjør

Utlønning av mannskap i henhold til tariff og avtaler.

Havarioppgjør

Ved teknisk havari hjelper vi fartøyet med å sende krav til forsikringsselskaper.

Salg av fangster

Vi omsetter all fangst ved direktesalg eller via salgslag, og planlegger auksjoner.

ISM

Vi utfører tilrettelegging og oppfølging av sikkerhetssystem.

NOX innberetning

Vi behandler pålagt innberetning av NOX avgift til næringslivets NOX fond og skatteetaten.

Kontakt og oppfølging mot offentlige etater

For eksempel fiskeridirektoratet, fiskeridepartementet, mattilsynet og skipsregisteret.

Våre tjenester
Galleri

Billedgalleri.

Galleri